maandag, september 25, 2006

OU komt ook met gratis studiemateriaalDe Open Universiteit (zwaar gesubsidieerde club) komt ook met gratis studiemateriaal. De rector magnificus van de OU kwam met dit nieuws tijdens zijn toespraak bij de opening van het academisch jaar. De OU participeert in een tweetal (van in een totaal van drie) zgn Open Educational Resources (OER) projecten. OER zijn een goede ontwikkeling maar het zou prettig zijn als onderwijsinstellingen zoals de OU zich met name zouden richten op het verzorgen van onderwijs en niet zozeer op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Meer over OER hier.

woensdag, september 20, 2006

Haal meer uit de DU Duh!!!!

Ik was gisteren op de bijeenkomt "haal meer uit de DU" Digitale Universiteit. Ik heb een aantal bijeenkomsten gevolgd. Zo was ik bij de eerste bijeenkomst "Hoe volg je je eigen wegen? De ontwikkeling van een dashboard voor studenten en studentbegeleiders. Ik dacht de bijbehorende omschrijving gelezen te hebben dat dat wel wat voor mij zou zijn. Dat kwam niet helemaal uit !!. We moesten eerst met vier man een kwartetspel spelen wat ontwikkeld was om inzicht te krijgen in de problematiek rondom informatie en studieloopbaanbegeleiding. Wat je zag was dat het spel het doel (overdragen kennis) volledig miste. Dat kwam omdat het verzamelen van kaartjes (winnen!!!) belangrijker werd geacht dan lezen wat er op die kaartjes staat. Dit fenomeen is ook al duidelijk beschreven door Jeroen van Mastrigt (lector) en Jan Willem Renger van de Hogeschool voor de kunsten Utrecht in Hilversum. Zij hebben het over de regelset, declaratieve laag en sociale interactie in games. De content(informatie) zat bij dit spel in de declaratieve laag en niet in de regelset (verzamelen van vier dezelfde kaarten) en de sociale interactie (het vraag/antwoord spel tusen deelnemers). Het leereffect was dus minimaal. Zo moet het dus niet met games in het onderwijs. Voor de rest werden in deze bijeenkomst de resultaten besproken van een onderzoek naar informatiesystemen die Studielooopbaanbegeleiders zoal gebruiken bij hun adviezen aan studenten. Dit is onderzocht in het project Follow Me . Conclusie: Er moet nog een hoop gebeuren en Follow Me maakt inzichtelijk wat en hoe.

Bij de lunch gesproken met twee enthousiaiste mensen (meestal op dit soort bijeenkomsten) uit het onderwijs veld. Eerst met een man gesproken van de Open Universiteit die onderzoek heeft verricht naar Games in het onderwijs (games zijn hot). We hebben het gehad over principes die ten grondslag liggen (regelset) aan eeuwenoude spellen. Probleem blijft dat er op kleine schaal wel wat aan games worden ontwikkeld maar een killer app in serious games is er nog niet en wordt ook nog niet ontwikkeld. Daarna sprak ik een mevrouw die werkzaam is aan de Fontys Hogeschool (Paramedisch). Zij hield zich bezig met het creatief omgaan van weerstanden die bestaan bij docenten die met het nieuwe leren te maken krijgen. Zij gaf aan dat de weerstanden die ze tegenkwam aangaven dat de docent zeer betrokken is bij zijn werk. Dat is een belangrijk vetrekpunt. Als je vanuit deze betrokkenheid vetrekt en aandacht hebt voor de veranderingen waarmee deze persoon te maken krijgt dan gaat het lukken om het nieuwe leren ook voor deze personen tot een succes te maken. Ik vindt dat een belangrijke constatering. Ik zie echter dat er voor de menselijke kant (verandering docentencorps) nog te weinig aandacht is in de HBO instellingen. Dus meer focus op mensen en minder op systemen, modellen en techniek in het HBO is mijn devies.

donderdag, september 14, 2006

Betaalde schoolboeken in strijd met VN verdrag


Op 12 september heeft de stichting Ouders en Co samen met de Consumentenbond een petitie overhandigd aan de heer Charlie Aptroot van de Kamercommissie Onderwijs. Zie ook de Nos en Ouders en Coo zelf. Zij pleiten in deze petitie dat de overheid de kosten van schoolboeken voor rekening gaat nemen. Zij gebruiken daar aardig wat argumenten bij zoals dat de huidige situatie in strijd is met VN verdragen. OeiOeiOei toch. Daar zijn natuurlijk weer een aantal reacties op gekomen ondermeer ook van NBB. Zij merken terrecht op dat Ouders en Co en de Consumentenbond de "waarheid" niet zo nauw nemen. Iets wat je eigenlijk niet verwacht bij deze partijen. Lees hier het stuk van de NBB educatief.

dinsdag, september 12, 2006

30.000 downloads in een paar dagen


Vandaag heeft studentensupport laten weten dat zij 30.000 downloads hebben gehad van hun gratis boeken. Daar zitten 5 downloads van mij bij. Ik denk dat ze een prestatie van formaat hebben geleverd ook al zullen er onder die 30.000 veel nieuwsgierigen zitten. Als je uitgaat van +/- 350.000 studenten in het HBO en nog eens 25.000 docenten dan is de score van meer dan 10% heel aanzienlijk. Zelfs al zou de helft niet eens tot de doelgroep behoren. Kortom het genereerd veel traffic van een bepaalde doelgroep. Dat is interessant voor diegene die met deze doelgroep willen communiceren. Ik denk net als de oprichter van dit bedrijf dat hij inderdaad gelijk heeft als hij zegt dat dit de toekomst gaat worden. Streker nog: het is al geen toekomst meer. Kijk alleen maar naar alle websites die nieuws brengen. Vol met reclames (banners). Kortom nu ook banners in de schoolboeken om de prijs te laten zakken. Logisch toch !!!! en de student heeft er geen boodschap aan of dat wel ethisch is. Hij kan zijn centen nu aan andere dingen besteden. Net zoals ik zelf deed. Proost !!!!

vrijdag, september 08, 2006

Gratis studieboeken

Mijn bloed ging vanochtend sneller stromen toen ik de voorpagina van de Volkskrant zag. Er staat namelijk een artikeltje in waarin een voor educatieve uitgevers revolutionair business model wordt gepresenteerd. Gratis studieboeken. Het bedrijf Ventus Publishing is ruim een jaar actief in Noorwegen, Zweden en Duitsland en zijzelf zeggen dat het een groot succes is (natuurlijk !!!). In Zweden zijn 160.000 boeken in een jaar tijd gedownload volgens het artikeltje in Nu.nl. Dat is niet verkeerd. Ik denk dat ze ook in Nederland succes zullen hebben. Daar zijn een aantal redenen voor;

  1. Studenten ervaren de prijzen van studieboeken als erg hoog en als er een gratis alternatief is om toch aan kwalitatief hoogwaardig materiaal te komen, waar ook de docent van zegt dat het bruikbaar is dan is het hek van de dam. Elk jaar laait de discussie rondom hoge kosten voor schoolboeken op. Zie ook dit artikel
  2. VNO NCW heeft deze week nog kritiek gegeven op het HBO. De samenwerking tussen bedrijven en het hoger beroepsonderwijs moet beter. Bedrijven die veel hbo'ers in dienst nemen, moeten samen met de hogescholen overleggen over de inhoud van de opleiding, zodat die goed aansluit op de kennis die het bedrijfsleven vraagt zo staat te lezen in het rapport Hogescholen en branches: partners in professie ; uitdagingen voor mkb en hbo . Als bedrijven en hogescholen samen tot uitgaven komen dan kan dat een gedeelte van de oplossing zijn.
  3. De studenten van nu en de toekomst gaan anders te werk/leren anders, dan dat ik dat bijvoorbeeld zelf heb gedaan. In de publicatie Leren van Jongeren van Wim Veen en Frans Jacobs wordt daar op ingegaan. Er zijn voor en tegenstanders te vinden maar ik denk dat de tegenstanders het onderspit gaan delven.
  4. Jongeren maken nu al veel gebruik van gratis content van het Internet. (Internet = gratis) en als deze content ook nog de juiste kwaliteit heeft dan zijn, los van de studenten, ook docenten tevreden.

Ik denk dat we in Nederland nu een discussie zullen krijgen of dit ethisch allemaal wel kan. Wordt het hoger onderwijs (waardenvrij, hmmm jeah sure) nu niet beinvloed door de commercie en wat betekend dat voor de tere kinder/jongeren ziel. Mensen wake up. Sinds de Volkskrant, NewYork Times, CNN en andere media in handen zijn van de commercie is de onafhankelijke journalistiek/media nog niet in gevaar geweest. Sterker nog; er zijn meer "onafhankelijke" bronnen bijgekomen in plaats van minder en met Internet heeft de massa een krachtig instrument in handen. Bovendien moet je Kotler (marketingboek) maar eens openslaan. Die staat al jaren vol met reclame (weliswaar dient het als illustratie, maar wat is het verschil voor de lezer. Tell me).

dinsdag, september 05, 2006

De boekenberg

Naast de ouderwetse boterberg, hebben we in Nederland ook te maken met een zogenaamde boekenberg. Er zijn in 2005 bijvoorbeeld 5700 nieuwe titels verschenen van algemene boeken (boeken die je in de reguliere boekhandel vindt). Ten opzichte van 2004 is dat een stijging met ruim 20%. Ook bij educatieve uitgevers worden er steeds meer titels uitgegeven vooral in het HBO. Anders dan bij algemene boeken zou je dat moeten verbazen want hetgeen er aan kennis overgebracht dient te worden is vaak duidelijk omschreven in eindtermen, competentieprofielen etc. Oké, er zijn een aantal niches in het HBO en natuurlijk ontwikkelen vakgebieden zich, maar als je gaat kijken hoeveel studieboeken er zijn over marketing bijvoorbeeld dan kun je rustig spreken van een berg. Slechts enkele titels uit deze berg zijn echt succesvol (Kotler, Verhage) en de rest hangt er maar een beetje bij. Uiteraard heeft dit "probleem" zijn oorsprong in marktwerking. Op zich zou je kunnen zeggen dat er dan eigenlijk geen probleem is, maar als je erover na gaat denken dan zou iedereen (behalve Pearson en Wolters Noordhoff natuurlijk) toch eigenlijk graag zien dat er een paar standaardwerken zouden zijn. Vroeger was zoiets moeilijk te realiseren maar met de kracht van Internet en open content zouden we toch een eind kunnen komen. Ook content ontwikkeld door de hogescholen zelf zou dan via het web gedistribueerd kunnen worden. Ik denk dat we met slimme social sofware de berg (van uitgevers en HBO instellingen) kunnen laten slinken. Er zijn op het web al een aantal goede voorbeelden te vinden maar daarover later meer.

maandag, september 04, 2006

Pratende website


De Rabobank heeft de zogenaamde Readspeaker op hun website geintroduceerd. Het is een mooi stukje software en ik ben dus even naar de website gegaan om te checken hoe het werkt. Kijk zelf maar eens even naar het hoe en wat. Op de Nederlandse sites waar ik het bezocht heb werkt het niet (slecht!!!!!!) maar (www.rabobank.nl) de engelstalige sites doen het prima. Dit soort text to voice is niet nieuw. Je ziet alleen dat er steeds meer nieuwe toepassingen bedacht worden. Dit is een hele mooie en praktische toepassing. Dit soort software is eventueel ook goed in te zetten op websites/content van educatieve uitgevers. Er zijn namelijk nogal wat kinderen die moeite hebben met het boek/lezen en snel afhaken. Het is zou wel eens kunnen helpen als sommige stukken tekst worden voorgelezen. Dit gebeurd al bij sommige producten maar alle teksten worden dan ingesproken door een proffesionele stemacteur. Dat is vele malen kostbaarder dan de sofware die weliswaar niet alles helemaal goed uitspreekt maar voor een kind kan het wel het verschil maken tussen afhaken of doorgaan.