donderdag, april 01, 2010

Steek het mes in het eigen oude lichaam

Een vandaag heeft onder 10.000 Nederlanders onderzocht wat de meest populaire maatregel is om te bezuinigen. Hier het lijstje:

1. Minder rijksambtenaren 68%
2. Minder ontwikkelingshulp 55%
3. Inkrimping leger 50%
4..Hypotheekrenteaftrek beperken 47%
5. Provincies en waterschappen opheffen 33%
6.Invoering van vorm van kilometerheffing 27%
7. Beperken van kindregelingen 25%
8. Zelfstudie ipv inburgeringsklassen 22%
9.WW beperken tot één jaar 18%
10. Vorming nationaal politiekorps 17%

Meer dan tweederde van de Nederlanders laat hiermee blijken dat zij het vertrouwen in zowel politiek als bestuur kwijt zijn. Dus het mes in die club, en wel als eerste. Ook punt 5 sluit hierbij aan. Kortom twee punten uit de top vijf zijn terug te vinden bezuinigingen in het rapport Openbaar bestuur. Dat betekend in mijn optiek dat het huis van Thorbecke op de schop moet, maar daar hoor je haast niemand van de politici en bestuurders over. Niet gek natuurlijk want wie zet nu het mes in eigen vlees!  Toch zal daar als eerste gesneden moeten worden want wil de politiek/openbaar bestuur het vertrouwen terug winnen dan is een grondige operatie van het bestuurlijke lichaam nodig. Nu staat er een oud lichaam en dat lichaam moet eigenlijk topprestaties leveren. Dat gaat dat lichaam niet redden. Nu zijn er optimisten die geloven in een jonge geest in een oud lichaam. Maar er is nu geen denkkracht nodig maar daadkracht. Een daadkrachtige overheid, die kwaliteit levert, die betrouwbaar is en laat zien dat het veel effectiever en efficiënter kan. Iedereen ziet dat er een oud mannetje staat behalve het oude mannetje zelf. Het volk is de spiegel maar waarom wordt er zo weinig in gekeken ? Zijn ze blind.