woensdag, juni 13, 2007

Investeer in de leraar en docent. En wel nu.

Ik was al langer op de hoogte van de inhoud van het rapport maar nu is het dan ook bij Kennisnet verschenen; Digitale leermiddelen, Kosten, kansen en bedreigingen. In opdracht van Kennisnet is onderzocht in hoeverre digitale leermiddelen kosten zouden kunnen besparen en wat er dan moet gebeuren. De conclusie luidt als volgt: " voor digitale leermiddelen kunnen de schoolkosten voor boeken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs sterk afnemen. Wanneer deze kostenbesparing niet gepaard gaat met extra investering in deskundigheid van leraren en ondersteuning is er weinig kans dat digitale leermiddelen rendement opleveren."

Deze berichtgeving sluit goed aan bij een bericht van Ronald Plasterk die pleit voor meer geld voor professionalisering van het onderwijzende corps. Plasterk: Ik wil nu ook kijken of het mogelijk is om docenten een persoonlijk scholingsbudget toe te kennen. Geen rugzakje, noem het maar een schooltas, beter nog: een scholingstas. Als een leraar bijvoorbeeld een masteropleiding wil volgen, of wil promoveren; los van het schoolbestuur, niet omdat de school dat vraagt maar gewoon als eigen wens, dan moet er ruimte zijn voor zo’n persoonlijke ontwikkeling. Ik wil onderzoeken of we daarvoor een fonds kunnen instellen”.

Prima dat dit gaat gebeuren maar ik wil toch eigenlijk ook pleiten voor een meer verplichtend karakter rondom digitale vaardigheden of beter nog mediawijsheid en/of vaardigheid. En dan doel ik niet op zoiets als ECDL (European Computer Drivers License of DRO (Digitaal Rijbewijs Onderwijs). Dat soort massa trajecten maakt vaak meer kapot dan goed. Wat moet een gemiddelde leerkracht met Access. Das ouwe meuk en een hoog specialistisch programma. Come on !!!! Wil je met intrinsiek gemotiveerde docenten leerkrachten aan de slag dan zul je je visie op onderwijs en visie op ICT moeten integreren in een aanpak op maat. Net zoals we onze leerlingen/studenten op maat willen gaan bedienen.

Web 2.0 overzicht in Web 2.0 style

Ik werd op de site van Erno (enthousiasmeren) getipt over deze site. Das nog eens een mooi overzicht. Echt eentje om in te verdwalen en tal van nieuwe tools uit proberen. En allemaal voor nop. Great stuff.

maandag, juni 04, 2007

In Delf gaat alles van Zelluf

De TU Delft wil op termijn al haar onderwijsmateriaal, zoals dictaten, boeken, toetsen en video-opnames, gratis digitaal beschikbaar stellen. Er is een start gemaakt met de pilot-fase, gericht op het onderwijsmateriaal op masterniveau. Vanaf september 2007 tot en met februari 2008 volgen aanvullende pilots.

"De TU Delft wil met het beschikbaar stellen van haar onderwijsmateriaal bijdragen aan een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken", vertelt prof. Jacob Fokkema, rector magnificus van de TU Delft. Aldus de website van de TU Delft.

Dit is werkelijk een goed initiatief. Stel dat alle TU's dit zouden doen en deze informatie ook nog goed vind en zoekbaar is dan wordt de waarde van informatie van de traditionele uitgevers minder. Nu nog voegen veel uitgevers waarde toe aan de content. Onder andere door het onderwijskundig ontwerp. Echter het onderwijskundig ontwerp zal langzaam verdwijnen als men volledig digitaal gaat want dan zijn Google of Youtube zelf het onderwijskundig ontwerp.

Miljarden verspild door de overheid

Ik las net op Trouw dat er miljarden verspild worden door de overheid. Deze miljarden worden verspild in IT projecten. Deze verspilling komt volgens enkelen omdat politici redeneren vanuit wat zij willen en niet zozeer of het verstandig is dat ook te willen. Niet de technische mogelijkheden zouden moeten bepalen of men iets gaat doe maar veeleer de mogelijkheden van de organisatie. Als men een technische IT project uitvoert dan gaat het technische gedeelte meestal wel goed maar zitten de grootste problemen meestal op het menselijke vlak. Denk hier dan aan gedragsveranderingen, cultuurverschillen, macht, onkunde, miscommunicatie etc. Daar is op zich niets nieuws aan. Maar doordat het tempo van veranderen , en de verandermogelijkheden steeds meer toenemen, en daarbovenop nog eens de hogere eisen die we aan elkaar stellen, maakt dat we de grenzen van het haalbare bereiken en sterker nog, het onhaalbare aan het doen zijn. Ik denk dat wij mensen het grootste probleem zijn in deze race. Omdat wij al deze zaken (automatisering) zelf in gang zetten moeten we toch eens nadenken over of we wel in die race mee willen. Meestal zijn er in een race meer verliezers dan winnaars. Wie vlagt ons af !!!!