dinsdag, maart 08, 2011

Qantel is live !!


De website van mijn eigen bedrijf Qantel is nu een maand live. In de eerste maand heb ik al aardig wat bezoekers gehad terwijl ik alleen maar via een tweet kenbaar heb gemaakt dat ie live stond. De kleine kring groeit en das ook precies de bedoeling. Mijn blog Orakelvanger zal ik voorlopig nog wel in de lucht houden maar de content die hier zal verschijnen zal ik ook naar voren brengen op www.qantel.nl.  Komt allen naar Qantel. Ga daadwerkelijk individu gedreven aan de slag  in plaats van organisatie gedreven. Dan pas komt je klant, cliënt, burger, patiënt, centraal te staan en niet eerder, wat je ook roept.

dinsdag, december 14, 2010

De vierde partij.

De afgelopen 15 jaar heeft onze maatschappij sterk in het teken gestaan van opkomende Informatie en Communicatietechnologieën (ICT). Dit heeft voor organisaties en individuen flinke impact gehad en deze, zo is de algemene verwachting, zal de komende eeuw nog verder toenemen. Werd ICT in beginsel vooral toegepast om organisatiedoelen te bereiken, de komende decennia zullen meer in het teken staan van hoe ICT ingezet kan worden voor persoonlijke doelstellingen. De consument, klant, burger, of cliënt staat nu vaak aan het einde van een keten en neemt de eindproducten en/of diensten van de keten af. Ondanks het feit dat we willen en denken dat de klant centraal staat, zijn het vaak krachten binnen en tussen organisaties die, al dan niet gewild, het primaire proces sturen. Dat is niet in het belang van het individu maar ook niet in die van de  organisatie. Het individu kan bij ontevredenheid over het product/dienst reclameren maar dat is ongeveer het enige instrument wat hij heeft. Het wordt tijd om het individu uit te rusten met nieuw ontwikkelde instrumenten waarmee hij zichzelf centraal zet.

Door de komst van nieuwe technologieën kan het individu een centrale plek in gaan nemen in het organisatiemodel van de 21-ste eeuw. We moeten dan beginnen met het teruggeven van eigendom en controle over de persoonlijke data. Dat vereist anders denken en doen.  Als we ICT  op een slimme manier inzetten kunnen we het gedrag van zowel individu als organisatie veranderen en dan zal het individu daadwerkelijk centraal komen te staan. Hierbij zal zowel de organisatie als het individu winnen.In deze serie korte artikelen een uiteenzetting.


Deel 1. Van organisatie gecentreerd naar individu gecentreerd
De opkomst van de computer heeft onze maatschappij in alle geledingen veranderd. Werk, vrije tijd, onderwijs, zorg, producten, diensten, de economie, de media en de politiek. Deze transformatie kenmerkt zich door een aantal fasen.

Fase 1
Voor grofweg het jaar 2000 heeft de computer relatief geleidelijk een plekje veroverd in zowel publieke als private organisaties. Richten in de jaren 50 de universiteiten en grote bedrijven hun eigen rekencentra in, geleidelijk deed in de jaren 60 en 70 de computer in elke organisatie zijn intrede. Dit werd vooral mogelijk door de miniaturisering van de IC’s (integrated circuits, voorloper van de chip). Er vond een verschuiving plaats van grote mainframes naar kleine computers. Hierdoor konden ook de middelgrote organisaties gebruik maken van de rekenkracht van de computer om hun processen te automatiseren en informatiseren. In de jaren 80 werd de microcomputer uitgevonden. 

Doordat de computer nu voor bijna een ieder toegankelijk werd, kreeg de computer ook een plek in het huishouden. De Commodore 64 en de ZX spectrum waren niet aan te slepen. Vanaf het midden van de jaren 80 veroverde de personal computer daadwerkelijk de huiskamer als ingewikkelde typemachine, spelletjesmachine en ontwerpapparaat. Ook binnen organisaties werd er steeds meer op computers gedaan en met de komst van Internet en e-mail is de computer onmisbaar geworden, niet alleen op het werk, maar ook thuis. Kenmerkend aan deze fase is dat de rekenkracht vooral ingezet wordt voor het product zelf. Dus betere kopieerapparaten, fototoestellen, spelcomputers etcetera.

Fase 2
De tweede fase, van 2000 tot 2010 kenmerkt zich door de opkomst van internetdiensten. In eerste instantie hadden internetsites vooral het karakter van een digitale folder, maar in sneltreinvaart hebben zich volwassen diensten ontwikkeld zoals e-commerce ( marktplaats, bol.com,) zoeken (Google), vergelijken (Zoover, kieskeurig), social media (Hyves,Twitter) en informatie (Wikipedia, Youtube). Met de komst van dit soort internetdiensten gaan we een derde fase in. 

Fase 3
De fase waarin het individu met instrumenten zodanig informatie kan managen dat hij/zij de door hem gestelde doelen kan bereiken. Kortom, het individu neemt de lead. Deze fase staat nog maar aan het begin. Het brengt het thema “informatie als instrument in de handen van het individu” naar een nieuw niveau - en in een andere richting. En dan bedoelen we niet alleen de manier zoals wikileaks dat doet. Tot nu toe, terwijl de kosten van het verzamelen, opslaan en beheren van informatie steeds blijven dalen, is 'informatiemanagement ' een monopolie van grote organisaties. Organisaties beheren de gegevens en geven individuen maar mondjesmaat toegang tot deze gegevens. Maar vandaag de dag mensen steeds meer managers van hun eigen persoonlijke informatie. Het gevecht om de data is losgebarsten.


In het inmiddels vermaarde boek The Cluetrain Manifesto(1999) geven een aantal gezaghebbende denkers/publicisten aan wat de betekenis is van het Internet voor de relatie tussen individuen en organisaties. Het bestaat uit 95 stellingen en een aantal essays waarmee de auteurs de lezer willen laten zien dat de wereld door de komst van internet is veranderd en dat deze veranderingen een enorme impact hebben op organisaties. Zij voorspelden dat organisaties de traditionele top-down benadering zouden verlaten en in gesprek zouden gaan met de consument, bijvoorbeeld door te participeren in discussiegroepen op internet. Bedrijven zouden een groot deel van de budgetten die worden gespendeerd aan nieuws, entertainment en reclame verschuiven van top-down naar bottom-up strategieën waarbij het gesprek, de conversatie, met de consument een centrale rol zou gaan spelen.

Nu we ruim 10 jaar onderweg zijn zien we dat hetgeen zij voorspelden langzaam uit aan het komen is. Met de komst van nieuwe internettechnologieën en toepassingen zoals Facebook, Twitter, Kieskeurig, Zoover en andere social media zien we die verschuiving daadwerkelijk plaatsvinden. Essentieel in de beweging die we zien is dat het individu instrumenten in handen krijgt om zijn behoeften op een eigen, gewenste manier te bevredigen in plaats dat deze aangedragen worden vanuit de markt. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Halverwege de vorige eeuw gingen steeds meer Nederlanders op vakantie. Door de toegenomen welvaart maakten velen jaarlijks een reis naar het buitenland. Veel consumenten die niet op eigen gelegenheid gingen konden kiezen uit aanbieders van vakantiereizen. De consument of het individu noemen we hier de eerste partij. De aanbieder van de vakantie noemen we tweede partij. Arke was en is zo’n aanbieder van reizen, ook wel touroperator genoemd. De consument wist ongeveer wat er in de markt te koop was en had ook wel een idee waar hij naar toe wilde, al of niet beïnvloed door familie, vrienden en commerciële boodschappen van aanbieders. Via marketing campagnes werkten de touroperators aan naamsbekendheid en men kon rechtstreeks of via een reisbureau de aangeboden reis boeken. Reisbureaus zijn de derde partij. In veel branches werken we met deze zogenaamde derde partijen. Denk maar aan verzekeringsagenten, computerwinkels, supermarkten, apotheken, boekwinkels en ga zo nog maar even door. Retail is per definitie een derde partij. Of de wederverkopers dat nu offline of online doen maakt in wezen niet veel uit. Deze derde partijen zijn erg organisatie gedreven/ gecentreerd mede ingegeven vanuit dezelfde drijfveren als de tweede partij, hun leveranciers. Ook al heeft bijna elke organisatie de klant centraal staan, men redeneert toch voornamelijk vanuit het belang van de eigen organisatie, en dat is goed te begrijpen vanuit de wereld zoals deze was.

Met de komst van social media en/of web 2.0 toepassingen op het Internet zien we dat de vraag zich steeds meer gaat organiseren. Hiermee bedoelen we dat consumenten via slimme technologieën elkaar helpen bij het maken van keuzes uit het enorme aanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan United Consumers, waarin door bundeling van vraag inkoopvoordeel te behalen valt. Of aan de reissite Zoover. Hier geven mensen hun beoordeling van hun vakantie weer. Inmiddels zijn er al meer dan 1,2 miljoen beoordelingen ! Dit soort initiatieven worden echter nog wel voornamelijk door de markt geïnitieerd. Zoover en Consumer United zijn bedrijven die gericht zijn op winst en op een slimme manier inspelen op imperfecties tussen vraag en aanbod. In die zin zijn het gewoon retailers en daarmee derde partijen. Vierde partijen zijn sterk klantgedreven. Het enige wat we op dit moment een vierde partij zouden kunnen noemen is het Internet zelf en de manier waarop we met behulp van het internet nu onze informatie kunnen vinden, beoordelen en op basis hiervan keuzes maken.Klantgedreven vierde partijen zijn er haast niet omdat op het moment dat je gezamenlijke belangen gaat behartigen je direct te maken krijgt met een of andere organisatievorm. Consequentie daarvan is dat je je heel snel weer aan de rechter (groene) zijde bevindt en vertrekt vanuit de organisatiedoelstellingen. Bij vierde partijen moet je denken in de richting van nutsvoorzieningen zoals water, gas, licht en elektriciteit. Men dient hiermee een algemeen belang. Later meer hierover.
Op dit moment zien we dat er vanuit verschillende (wetenschappelijke) disciplines wordt nagedacht en geëxperimenteerd hoe deze vierde partij vorm te geven. Deze ontwikkeling komt voort uit het feit dat zowel organisaties en individuen zien en voelen dat de relatie die men met elkaar heeft niet in evenwicht is. Dat is recentelijk nog eens onderschreven door het Rathenau instituut. Deze hebben in het onderzoek Databases, Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie een zestal databases tegen het licht gehouden. Een van de conclusies luidde: “Versterk de positie van de burger/consument. Faciliteer het inzage- en correctierecht van burgers en geef hen zo veel mogelijk de regie over de eigen gegevens”. In de meeste situaties heeft men de regie niet over de gegevens en is men ook geen eigenaar van de informatie die in vele databases ligt opgeslagen. Dat zou anders moeten. In deel 2 ga ik in op hoe dat dan zou kunnen.

dinsdag, december 07, 2010

And now for something completely.......

Different, en toch ook weer niet. Sinds enige tijd ben ik niet zozeer meer bezig met social media maar veel meer met Internet in de brede zin. Social media is door zeer velen opgepakt en er wordt druk over gespeculeerd, geconverseerd en wat al niet meer. Ondanks de vele mooie dingen die het al heeft voortgebracht en de kracht ervan, kreeg ik het af en toe gevoel dat iedereen elkaar aan het napraten was/is terwijl er in de kern van de zaak weinig veranderde. Denk aan trends/hypes die de media ook tijden bepaald hebben zoals het eerste internettijdperk met  new economy, en daarna de virtual reality, second life, gaming en nu dus social media waaronder wikileaks nu even alle aandacht opzuigt. In de kern van al deze ontwikkelingen gaat het natuurlijk over Internet en de vele mogelijkheden die dit biedt. Zien we dat in de eerste, laten we zeggen, 20 jaar van het internet met name organisaties centraal stonden, de komende 20 jaar zal het individu centraal komen te staan. En juist rondom internet ontwikkelingen rondom het individu wil ik het hebben. Hoe kan het individu sterker komen te staan in de wereld, zodat deze niet alleen maar meer een slaaf is van het systeem, maar zelf de touwtjes in handen kan gaan nemen. Ik zie op Internet steeds meer ontwikkelingen die kant op gaan. In de komende serie blogs zal ik uitleggen wat ik met bovenstaande bedoel en hoe Internet de relatie tussen individu en organisatie gaat veranderen, zoals dat ook gebeurd is ten tijde van de industrialisatie.     

maandag, juni 21, 2010

Playstation 3D

Ik kwam via via op de website van E3 expo uit. Een grote game beurs waar de nieuwste games worden gelanceerd. Ook werd de nieuwe Sony Playstation daar geshowd. Op Youtube kwam ik deze video over de Playstation Move tegen en die laat zien dat de technieken zich razendsnel ontwikkelen en dat we al richtig Minority Report achtige omgevingen gaan en de Wii achter ons gaan laten. Eind 2010 komt ie op de markt. Ik denk dat de Kerstman zijn zinnen daarop gaat zetten. Over tien jaar gaan we elkaar op deze manier 3D ontmoeten en over nog eens 10 jaar gaat de A2 terug van 4 naar 2 rijstroken. Thuiswerken krijgt met dit soort technieken een daadwerkelijke andere dimensie. Technologische innovatie zal het probleem niet zijn. Eerder de achterblijvende sociale innovatie.    

donderdag, april 01, 2010

Steek het mes in het eigen oude lichaam

Een vandaag heeft onder 10.000 Nederlanders onderzocht wat de meest populaire maatregel is om te bezuinigen. Hier het lijstje:

1. Minder rijksambtenaren 68%
2. Minder ontwikkelingshulp 55%
3. Inkrimping leger 50%
4..Hypotheekrenteaftrek beperken 47%
5. Provincies en waterschappen opheffen 33%
6.Invoering van vorm van kilometerheffing 27%
7. Beperken van kindregelingen 25%
8. Zelfstudie ipv inburgeringsklassen 22%
9.WW beperken tot één jaar 18%
10. Vorming nationaal politiekorps 17%

Meer dan tweederde van de Nederlanders laat hiermee blijken dat zij het vertrouwen in zowel politiek als bestuur kwijt zijn. Dus het mes in die club, en wel als eerste. Ook punt 5 sluit hierbij aan. Kortom twee punten uit de top vijf zijn terug te vinden bezuinigingen in het rapport Openbaar bestuur. Dat betekend in mijn optiek dat het huis van Thorbecke op de schop moet, maar daar hoor je haast niemand van de politici en bestuurders over. Niet gek natuurlijk want wie zet nu het mes in eigen vlees!  Toch zal daar als eerste gesneden moeten worden want wil de politiek/openbaar bestuur het vertrouwen terug winnen dan is een grondige operatie van het bestuurlijke lichaam nodig. Nu staat er een oud lichaam en dat lichaam moet eigenlijk topprestaties leveren. Dat gaat dat lichaam niet redden. Nu zijn er optimisten die geloven in een jonge geest in een oud lichaam. Maar er is nu geen denkkracht nodig maar daadkracht. Een daadkrachtige overheid, die kwaliteit levert, die betrouwbaar is en laat zien dat het veel effectiever en efficiënter kan. Iedereen ziet dat er een oud mannetje staat behalve het oude mannetje zelf. Het volk is de spiegel maar waarom wordt er zo weinig in gekeken ? Zijn ze blind.  

maandag, maart 01, 2010

10.000 burgers, 2 tot 5 volgers

Deze toch wel schokkende uitkomst is een van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Berenschot en ContentKings. Onderzoek- en adviesbureaus Berenschot en ContentKings benaderden 1500 kiesgerechtigde burgers en 78 kandidaat gemeenteraadsleden met een online enquête. De websites en social media accounts van 40 partijen uit 6 gemeenten werden 7 en 2
weken voor de gemeenteraadsverkiezingen onderworpen aan een expertanalyse. 1 op 4 partijen gebruikt sociale media als Hyves, Linkedin en Twitter. Vaak gebruiken zij meerdere kanalen. Het daadwerkelijke gebruik door burgers is echter minimaal. Ter indicatie: het betreft 2 tot 5 „volgers‟ op iedere 10.000 inwoners van de gemeente. Kiesgerechtigden zeggen relatief vaak te kiezen voor mailcontact met een partij. Maar slechts bij 18 van de 40 partijen lukte het ons om via de mail contact te leggen. Geconcludeerd moet worden dat veel partijen inzetten op sociale media, terwijl partijen via de mail en via de website kansen laten liggen.

Wat toont dit nu aan? In mijn optiek geeft dit twee dingen aan. Veel nieuwe internettechnologieen worden enorm gehyped. Het lijkt wel haast alsof iedereen zeer actief is op Twitter, hyves en andere social network sites, maar als je scherper gaat kijken, blijkt dat dit erg tegen valt. Vergelijk het met Second Life. Daar is haast niets meer van over. We zouden voor de grap eens moeten onderzoeken hoeveel innovatie projecten er gefinancierd zijn rondom Second Life en wat de kosten versus opbrengsten daar van zijn geweest. Ik denk dat we erg schrikken.

Ten tweede wil de politiek het vertrouwen winnen van burgers maar men heeft niet in de gaten dat het niet zozeer uitmaakt over welk kanaal je de boodschap stuurt, maar veeleer welke boodschap. De boodschap is nu: veel beloven!!! Wat er daarna gebeurd laat zich raden. In Nederland coalitieland moet er altijd water bij de wijn. Dus dat betekend beloften breken. Of je dat nou doet via flyers, twitter of face tot face maakt eigenlijk niet uit.

zondag, januari 24, 2010

De kern en de randen

In de Volkskrant staat een serie artikelen over de crisis van het kapitalisme en daar komen grote denkers/doeners/wetenschappers aan het woord over dit onderwerp. Hun visies en conclusies over de maatschappij/wereld waarin wij leven stemmen niet erg gelukkig en helaas komen hun waarnemingen en analyses overeen met die van mij. Nou valt mij de laatste tijd op dat veel meer mensen de wereld waar in wij leven bekritiseren (Freek de Jonge, Jaap Peters, Rene Tissen, de oppositie, en vele vele anderen) en dan met name de publieke en private sector hiervoor verantwoordelijk houden. Er is veel mis in het bedrijfsleven en dan met name met de macht van de banken, maar veel meer nog heeft de overheid (wij dus met zijn allen) geen grip op deze partijen gehouden. Veel bestuurders zijn druk bezig met het besturen van hun bootje(s) maar er is totaal geen regie op de gehele vloot. Daarnaast is deze vloot ook nog flink aan het uitdijen en kost dat heel wat, terwijl de opbrengsten onduidelijk zijn. Er zijn nu al meer dan 3000 zelfstandige organen met een bestuurlijke taak (Zelfstandig Bestuur Orgaan), die allemaal rapporten, adviezen, beleidsnotities, produceren en allemaal een directeur hebben met onderliggende organisatie en doelstellingen. Nu worden er zeker zinnige dingen gedaan door deze clubs maar jezelf de vraag stellen of je daadwerkelijk waarde toevoegt is en blijft een lastige. Zeker om die vraag aan jezelf te stellen. Terwijl dat nu het hardste nodig is. Vanuit het huidige kabinet (de kern) hebben we weinig te verwachten. Dus zal het moeten beginnen in de randen, dus alles wat er rond de kern heen gebouwd is. Veel mensen met wie ik samenwerk, zijn vanuit deze randen tegen de kern aangelopen en hebben het systeem verlaten of hebben daar plannen voor. Ik kom ook massa's tegen die zich erbij neergelegd hebben en nu een organisatie aansturen met schaal 14/15 op zak. En dit terwijl zij in het verleden toch iets andere idealen hadden. Zie ook mijn verhaal op Youtube.


Er is ook nog een deel 2 en 3.

Mensen (consultants, opiniemakers, cabaretiers, wetenschappers, schrijvers) die het systeem verlaten hebben of zichzelf nooit als onderdeel hiervan gezien hebben, maar er nog wel voor en in werken krijgen het systeem niet veranderd. Het zal de spuigaten uit moeten lopen voordat we een en ander echt op de schop gaan nemen. Aan de sociale, economische en technologische voorwaarden is haast voldaan.

vrijdag, januari 08, 2010

Een procent

Ik kwam net de site een procent tegen en bedacht direct dat ik dit even zou moeten melden. Een mooi initiatief, welke goed gebruik maakt van web 2.0 technologie. Zo kan ik zelf bepalen waar mijn euro's naar toe gaan en kan ik dus zien wat er met mijn donatie gebeurd. Das een sterk staaltje transparantie, openheid en zeggenschap. Kon ik dat maar doen met elke euro die ik afdraag aan de Nederlandse staat. Ik zou dan bijvoorbeeld meer geld willen besteden aan onderwijs, minder aan defensie. Zou een een idee zijn om bijvoorbeeld elke burger ruimte te geven, om zelf te kunnen bepalen waar hij/zij bijvoorbeeld 10 % aan zou willen spenderen. Dan onstaat er ook direct meer zeggenschap, betrokkenheid en invloed van burgers. De techniek is er, nu het lef en de politieke wil om zoiets daadwerkelijk te realiseren. Het zou een goed ding zijn. Ik ga dit jaar proberen om 1 % van mijn tijd te besteden aan bloggen. Dat houdt in dat ik van mijn 4 uur vrijetijd (das ruim bemeten!!) per dag ik 1% reserveer voor bloggen. Dan kom ik op 16,8 minuten per week om een blog te schrijven. Dat moet lukken want ik heb nog genoeg te orakelen.

dinsdag, augustus 25, 2009

Social media revolution

Ik kwam deze tegen op Youtube en herkende de muziek maar wist niet waar ik deze eerder had gehoord danwel de naam van de artiest. Met mijn nieuwe Iphone 3GS even Shazam laten luisteren en hoppa, Fatboy Slim in tha House. Met veel cijfermatige onderbouwing proberen ze hier aan te tonen dat social media geen fad is. Mijn idee is dat niet het gehele verhaal. Het lijkt op hetzelfde als zeggen dat MacDonalds lekker is omdat "More than 30,000 local restaurants serving nearly 50 million people in more than 119 countries each day." Ik weet, zie, en ervaar dat het geen fad is, maar er moeten nog grote groepen gewonnen worden ipv de happy few op wereldschaal die social media echt toepassen. Dus anders dan Youtuben alsof het TV on demand is en Hyven als kletsen op het schoolplein.

vrijdag, juni 26, 2009

Van buiten en van binnen

Ik was even aan het youtuben op Jackson en kwam deze transformatie tegen. Aan het einde van het verhaal, de terechte vraag. Ik heb zijn eerste 3 solo albums en toen ben ik afgehaakt, net zoals hij zelf mijn inziens. Vooral thriller heeft mijn vakantie en eigenlijk van de gehele familie tot een muzikaal feest gemaakt. Pa had in de Saab 95 (de echte oude 95) een tweedehandse stereo cassettespeler van Philps met 2 luidsprekers ingebouwd. Daar werd ruim 2 weken alleen maar, en dan bedoel ik ook, alleen maar dit album gedraaid. Dank aan mijn zus en Michael natuurlijk.