woensdag, januari 16, 2008

Zelf ontwikkeld lesmateriaal moet op internet

Ik las net dat de Tweede Kamer op dinsdag 18 december besloten heeft om digitaal lesmateriaal wat scholen zelf hebben ontwikkeld, gratis toegankelijk moet worden via internet.

Dat is nou nog eens een goede gedachte maar heeft men eigenlijk wel in de gaten dat de kennis die door leerkrachten/docenten ontwikkeld wordt al jaren ten gelde wordt gemaakt door educatieve uitgevers. Kort door de bocht werken educatieve uitgevers ongeveer als volgt. Ze hebben de markt verkend en zien dat bijvoorbeeld voor het taalonderwijs in het Primair Onderwijs er maar twee methodes de dienst uit maken. Daar kan vast een derde bij wordt er dan gedacht. Een derde van de markt op een totaal van 7400 basisscholen tikt lekker aan. Oke, we moeten dan wel die methode gaan maken. Daarvoor hebben we mensen nodig uit de praktijk (lees leerkrachten). Zij leveren de uitgever de zgn content. De kennis/content die leerkrachten aanleveren is opgedaan in de schoolpraktijk zelf, maar de school (lees gemeenschap) ziet van de eerdere investeringen in die leerkracht dus niets terug. Of de leerkracht zelf iets terugziet is ook maar de vraag want de meeste uitgevers werken op basis van verkochte aantallen. Slaat de methode niet aan dan ook geen royalties.

Kortom de uitgever loopt een relatief klein risico. De uitgever zet op de content een zgn onderwijskundig ontwerp (boek, hoofdstukken, opdrachten,toetsen en al dan niet delen digitaal) omheen en verzorgt de marketing en sales en voila, een gemiddeld rendement van +/- 20/30 procent.

Ik denk dat scholen met enige organisatiegraad heel goed eigen leermiddelen kunnen maken. De tools om leermiddelen te maken zijn beschikbaar en via internet kan met de content distribueren. Je hebt hooguit een paar externe vormgevers en ICT -ers nodig om het net zo gelikt te laten zijn als het materiaal van de uitgevers. Gelukkig zijn er al wat proefprojecten opgestart, maar nog geen enkele schoolinstelling benaderd dit vraagstuk vanuit een kosten/baten analyse, maar veel eerder vanuit een ICT analyse.