woensdag, augustus 22, 2007

Wat nou, jongeren niet voor techniek te porren !!!!

Een vriend van mij, met zelf kinderen, stuurde me net dit filmpje toe. Ik heb geen idee, en hoef het ook niet te weten, welke boodschap ze willen overbrengen. Wat ik eruit haal is dat samenwerking, drive en een uitdaging voldoende is om te komen tot technische prestaties van weleer. Dat sluit goed aan bij het gegeven wat een andere goede vriend van mij me dit weekend voorhield. Hij werkt bij een middelgroot technisch installatie (Modderkolk) bedrijf en zij hebben enorme moeite om geschikt personeel te vinden. Hij gaf aan dat soortgelijke bedrijven in de buurt van Nijmegen zoals Kropman, Alewijnse, Smit Transformatoren en dergelijke honderden mensen per jaar willen aannemen. Dit zouden jongens en meisjes moeten zijn die hun MBO opleiding elektrotechniek net hebben afgerond. Echter, in Nijmegen op het ROC zijn maar liefst 15 jongeren die hebben gekozen voor elektrotechniek. Das een beetje te weinig. Dat gaat niet goed zo!!!!

donderdag, augustus 16, 2007

Laptops in het onderwijs, blijft tobben.

Laptop-gebruik in het basis- en voortgezet onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Kennisnet Ict op school. Dit verscheen vandaag op de Kennisnet website en aan dit onderzoek heb ik meegewerkt. De conclusies uit het onderzoek spreken voor zich en het is toch eigenlijk treurig te constateren dat dit de status is. Ik had gehoopt dat scholen al iets verder zouden zijn maar gevoed vanuit de praktijk was dat eigenlijk hopen tegen beter weten in. Wat opvallend is, is dat de leerlingen die wij hebben gesproken allemaal enthousiast zijn over hun laptop. Als het aan de leerling lag, dan.........Maar waar ligt het dan wel aan ? Dat ligt iets gecompliceerder en daar is niet zo een, twee, drie antwoord op te geven. Geld,politiek, prioriteit, ICT vaardigheden, onwetendheid, gebrek digitale content, veranderingsmoe, generatiekloof, Wie het weet mag het zeggen.

Laten we als BV Nederland aansluiting zoeken bij het initiatief van Negroponte de 100 dollar laptop, en onszelf in dit opzicht beschouwen als een ontwikkelingsland. Das toch eigenlijk best waardeloos. Kijk ook eens naar dit filmpje

woensdag, augustus 15, 2007

Heb jij mijn mailtje nog ?

Gisteren had ik mijn schoonzus aan de lijn en zij vroeg mij of ik een mailtje van maart 2007 nog voor haar had. Zij had een mailtje met daarbij een sollicitiatiebrief ergens in maart naar mijn mail adres gezonden. Dit zodat ik en haar zus deze brief zouden kunnen beoordelen en daar waar nodig te verbeteren. Ondanks de goede brief, een uitnodiging volgde, wilde zij nu weer een andere sollicitatiebrief sturen. Alleen haar PC was in de tussentijd gecrasht en nu had ze die brief niet meer. Of ik hem nog had. Helaas, ook ik had deze weg gemieterd. Zelf is me dat ook wel eens overkomen. Sinds een jaar maak ik daarom gebruik van G-disk. Dit is een tooltje waarmee je je G-mail account veranderd in een virtuele drive. Alle documenten waarvan ik denk dat ik die later nog eens nodig heb zet ik daar op. Very handy en gratis. Je hebt 2 gig aan opslag.

donderdag, augustus 02, 2007

Houden we elkaar voor de gek ?

Ik heb net een stuk gelezen op de edusite website over het gegeven dat op het St Maartenscollege in Maastricht men 300 leerlingen en 100 docenten heeft uitgerust met een Apple laptop. Paul Kirschner, de schrijver van het stuk somt een aantal redenen op waarmee hij de titel van zijn stuk " E-boeken - Wie houdt wie voor de gek? " onderbouwd. Hij doet dit naar aanleiding van een item in 1 vandaag over de invoering van laptops waar hij zelf ook in voorkomt.

Veel van zijn punten onderschrijf ik maar dat neemt niet weg dat ik een voorstander ben van laptops en dergelijke in het onderwijs. Natuurlijk zullen de leerresultaten van het leren met een computer niet veel beter zijn. Vergelijk het met het schrijven van bijvoorbeeld een notitie. Vroeger deed je dat op de typemachine, en zelf vaak handgeschreven en nu met Word. Zijn organisaties daardoor beter gaan werken ? Nee, anders dat wel. En waar komt dat uit voort. Mijn inziens met name omdat de techniek er is, en de gebruiker de meerwaarde hiervan ervaart. Dat is ook zo met laptops in het onderwijs.

Ik kan dat onderbouwen want ik heb meegewerkt aan een veldonderzoek (verschijnt binnenkort bij kennisnet) naar het gebruik van laptops in het onderwijs en de leerlingen (ook die van het St Maartenscollege) die ik heb gesproken vinden de laptop als instrument in de klas geweldig. Ik heb er niet een gesproken die zei van " nee, doe mij maar zo'n boek" Niet vreemd natuurlijk want draai het eens om en stel je voor dat werkend Nederland morgen terug moet naar pen en papier. De wereld zou te klein zijn. Nee, laten we de jeugd de ICT tools en instrumenten maar onthouden, en ze onderwijs geven zoals we dat zelf ook hebben gehad, dat was toch prima !!!

Natuurlijk zitten er een hoop haken en ogen aan het invoeren van ICT in het onderwijs, maar ik hoor liever positieve geluiden die er voor zorgen dat het onderwijs daadwerkelijk de hardware krijgt die het verdiend. Want over het algemeen is het tobben met ICT in het onderwijs. Daar zijn vele redenen voor maar die liggen nog wel voor het minst bij de hardware. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden en juist dit soort innovatieve projecten ondersteunen en leren van hetgeen er goed en/of fout gaat. Elke leerling dus zijn laptop of i.d.