dinsdag, oktober 24, 2006

Web 2.0 Business School


Via de site van Frankwatching ben ik eens wat lijstjes van web2.0 toepassingen gaan bezoeken. Zo ben ik ook op de website van Startup Business School terrecht gekomen. Erg leuke idee en ik denk dat ook in Nederland hier wel behoefte aan is. Op zeer veel HBO scholen en ondernemingen staat het ondernemerschap zeer centraal en worden er (mini) ondernemingen gestart. Wellicht is deze startup ook naar de Nederlandse sitautie te vertalen. Hoe toevallig nu dat ik bij een educatieve uitgever werk. Ik ga eens kijken of het een haalbaar verhaal is. Ik denk dat op deze manier men makelijkere leert. Dit zijn nu juist e-learning toepassingen waarvan ik warm wordt. Dat is andere koek dan het veredelde knippen en plakken in Blackboard.

vrijdag, oktober 20, 2006

Personal Learning Environment (PLE) en zo

Ik was laatst op een e-learning bijeenkomst van SURF en daar werd gesproken over de opkomende trends in e-learning land. Het ging natuurlijk over SOA, Open Source, VLE en PLE en Social Software. Wat me opviel was dat er daar erg veel techneuten rondliepen die deze nieuwe technologie├źn niet echt omarmden. De teneur was er een van: hebben we net een prachtige ICT infrastructuur staan moet het weer anders. Tja, met de komst van SOA en VLE, PLE, OS en SS zal er steeds meer buiten de infrastructuur van de instelling zelf komen te liggen en dat vindt niet iedereen even fijn.

Dubbel zo moeilijk
Uit mijn ervaringen in het onderwijsveld en ook met die van de systeembeheerders staven de gedachte dat de transformatie naar deze nieuwe ontwikkelingen nog wel even zal duren. Veel docenten en ICT-ers houden van controle en beheersbaarheid (net als managers trouwens). De nieuwe ontwikkelingen staan hier haaks op. Men moet juist los durven laten en zichzelf echt durven te ont-wikkelen. Met ont-wikkelen bedoel ik hier ook echt het zich ontdoen van wikkels. Enkele wikkels die overboord moeten zijn: de blackboard wikkel, de Microsoft wikkel, klassikaal onderwijs wikkel, lineair onderwijs wikkel, dat past iedereen wikkel, kennis is de sleutel wikkel, etc...

We zien dat Google desktop, Netvibes en Pageflakes en enkele anderen het goed mogelijk maken om een persoonlijke startpagina te bouwen naar eigen wensen en inzicht. Misschien kunnen we deze technieken ook goed inzetten bij het leren.

Studiegids op maat
Stel je voor dat je met de technieken van Netvibes (gadgets en widgets) een eigen studiepagina maakt met een eigen leerroute die bestaat uit verschillende modules. Je stelt je eigen studiegids samen, je stelt zelf je communicatie widgets (MSN, Mail, discussions,forum etc) in, je kunt toegang krijgen tot repositories. je portfolio is tevens je CV voor het bedrijfsleven en het voordeel is dat als je je opleiding verlaat de hele zwik toegankelijk blijft. Kortom, de open structuur maakt het mogelijk om als individu te bepalen wat men wil. Dat past goed bij de paradigma verschuiving van onderwijzen naar leren. Je ziet dus dat de ICT technieken en methoden het nieuwe leren prima gaan ondersteunen.donderdag, oktober 12, 2006

Aan de Stegge de Kannibaal

Ton aan de Stegge (eerste man PCM concern) zat gisteren bij Hagens op de middag(radio 1) en deed daar een paar duidelijke uitspraken. Wat dat betreft laat hij er geen gras over groeien. Het meest opvallende uit het interview vond ik de volgende dingen.
Nieuwsconcern
Aan de Stegge geeft duidelijk aan dat PCM van een uitgeefconcern een nieuwsconcern gaat worden. Dat betekend dus dat de boekendivisie (inclusief ThiemeMeulenhoff) in de verkoop gaat samen met de Algemene boeken uitgevers. Dus als Apax een goede prijs kan krijgen voor de uitgevers dan zijn die weg onder de PCM vlag. Voor een educatieve speler die in Noord-Europa zijn slag wil slaan is het nu tijd om toe te slaan want ook Wolters Noordhoff (educatieve tak Wolters Kluwer Concern) staat te koop. Als beiden in handen komen van een buitenlandse partij dan krijgen we een sterke machtconcentratie van eductieve uitgevers in Nederland want wellicht worden ze dan samengevoegd. Zou me niet verbazen.


Kannibalisme.

Over de 1,2 of zelfs drie gratis kranten die aan de Stegge wil gaan uitgeven is natuurlijk veel beroering ontstaan bij de krantentak van PCM. Er wordt in dit geval wel gesproken van kannibalisme. Een gratis Volkskrant zou abbonees afsnoepen van de betaalde Volkskrant. Aan de Stegge vindt dit geen probleem en ik kan hem na geluisterd te hebben hem daar geen ongelijk in geven. Hij geeft aan dat als PCM zelf geen gratis krant gaat uitgeven anderen het gaan doen en hij geeft ook aan dat concurrentie binnen PCM in zijn geheel niet erg is maar zelfs goed. Dat maakt namelijk innovatief en creatief en dat verhoogt in veel gevallen de winstgevendheid van het concern. Voor deze klus is hij natuurlijk aangenomen want APAX wil natuurlijk meer voor de delen afzonderlijk hebben dan in zijn geheel. Laat nu het tegenovergestelde de reden zijn geweest bij de vorming van het PCM concern zoals het nu bestaat. Grappig om te zien. Zo blijven we lekker bezig en komen we naar mijn mening verder, maar met wat precies is me nog niet geheel duidelijk.

donderdag, oktober 05, 2006

Onderwijs armer, Zorg rijker

Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijs Bond blijkt dat het onderwijs ten opzichte van een aantal andere overheidssectoren flink heeft ingeleverd de afgelopen 30 jaar. Wat opvallend is, is dat de politiek vaak aangesproken wordt op de tekorten in zowel de zorg als onderwijs maar dat er eigenlijk maar een partij is die recht van spreken heeft, namelijk het onderwijsveld. Zeker gezien de "praatjes"die de politieke partijen hebben rondom Nederland Kennisland. Onder Balkenende is het onderwijs nog minder toegekomen. Nu wordt er gezegd dat er extra geld naar het onderwijs gaat. Dat is in absolute zin zo, maar als je kijkt wat er eerst is weggenomen dan scoort men diep in de min. Het gaat dan niet om miljoenen maar om miljarden!Europees Perspectief

Als we het percentage van het BBP wat aan onderwijs besteedt wordt vergelijken met landen rondom ons heen dan is Nederland een middenmoter en ook dat snijdt geen hout als we Nederland als Kennisland willen bestempelen. De Scandinavische landen gaan ons vlot voorbij. "Nieuwe" EU landen zoals Estland en Polen doen dat ook, en dan is het wachten op problemen. Nu is het nog fijn dat er Poolse bouwvakkers te vinden zijn, maar wat als die gasten op stoelen gaan zitten van onze ingenieurs en andere kennisintensieve beroepen ? Er zijn al heel wat Nederlandse universiteiten die slimme vogels uit de voormalige oostbloklanden als OIO of AIO hebben werken. De vraag is of deze mensen voor langere tijd blijven of dat ze op een gegeven moment terug gaan en van hun thuisland een kenniseconomie maken waar je als investeerder U tegen zegt. Daaaag Nederland kennisland !!!!

Frankfurt wordt wakker deel 2

Vandaag las ik op de Nieuwe Reporter een stukje genaamd: Pers en openbare bibliotheken: goede informatie heeft een prijs. Dit stuk gaat in op hetgeen de titel doet vermoeden. Er wordt een opsomming gegeven van een aantal ontwikkelingen en de schrijver beindigd het stuk met het gegeven dat we we op een doodlopende weg zitten. Het is maar net vanuit welke zienswijze je de zaak bekijkt. Gelukkig zijn er een aantal reacties op het stuk gekomen en met name de reactie van Henk Blanken spreekt mij aan. Ik citeer; " Henk Blanken oktober 4th, 2006 at 6:12 pm Alles van waarde wordt gratis in een netwerksamenleving, heb ik wel eens beweerd. Vanwege de alomtegenwoordigheid van digitale informatie, is het nieuws het eerst aan de beurt bij de gratistrend. Dat is niet erg, het nieuws wordt er niet minder van. Het is wel erg voor de handelaren in nieuws: als zij blijven doen wat ze deden, worden ze overbodig.
Wat voor nieuws geldt, geldt voor informatie uit bibliotheken. Google Books zal het leven van de gemiddelde bibliothecaris niet lolliger maken. Zeker, er is sprake van een doodlopende weg, maar niet voor boeken, voor nieuws, of informatie. Het zijn de instituten die doodlopen als ze geen manier vinden om van waarde te zijn.
Voor journalisten is het simpel: wie relevant wil blijven, moet betere journalistiek leveren. Verhalen die zonder journalisten niet gemaakt zouden zijn, niet boven water waren gehaald, niet verteld zouden zijn, of niet zo onweerstaanbaar aantrekkelijk verteld zouden zijn. Journalisten moeten specialisten worden.
Voor bibliotheken lijkt me hetzelfde te gelden. Wie ooit naar de bibliotheek ging om knipsels te raadplegen, kranten en tijdschriften te lezen of een boek te lenen, haalt zijn informatie nu beter en sneller van internet - vaak althans. Van een information overload hebben, denk ik soms, alleen journalisten en bibliothecarissen last; hun jongere lezers kunnen er prima mee omgaan.
Waarom we samen zouden moeten optrekken, kan ik niet bedenken. Tal van andere branches hebben evenveel last van internet. Vraag maar aan Kodak, reisbureaus, financiele intermediairs en knipseldiensten. Het is ieder voor zich en Google voor ons allen, vrees ik.

woensdag, oktober 04, 2006

Frankfurt wordt wakker

Vandaag stond in Boekblad een artikel over web 2.0 en de invloed op de traditionele uitgevers. 'Uitgeverijen en Web 2.0, een kans of een hype?' luidde de titel van de drukbezochte openingbijeenkomst in het Forum Innovatie van de Frankfurter Buchmesse. 'Uitgevers zijn bang dat ze hun rechten kwijtraken, maar ze zien niet dat ze ondertussen de mensen verliezen,' waarschuwde moderator Ehrhardt F. Heinold. Hij doelde hier met name op de groep jongeren (generatie Einstein) die altijd al met Internet zijn opgegroeid. Zij maken steeds minder gebruik van de traditionele media en omarmen de nieuwe media als geen ander. Hij haalt ook Wikipedia aan als voorbeeld waardoor de oude media verslagen gaat worden. Ik denk dat hij daarin gelijk gaat krijgen. Echter er zitten natuurlijk nog veel decisionmakers op het pluche, die de pijn van de nieuwe media nog niet voelen en die blijven dus mooi doen wat ze altijd al deden. Met name op de winkel passen en niet teveel risico nemen. Pas als de pijn (lees veiligheid eigen positie) in gevaar komt komt men in actie, maar te vaak is men dan te laat. Toch zullen er ook bedrijven zijn die wel degelijk goed zullen slagen om de vernieuwing door te voeren en web 2.0, of nog beter innovatie, op te pakken en te incorporeren. Dat zullen de grote van de 21ste eeuw worden. Verandering als constante maakt ook niet veranderingmoe maar geeft juist energie.